En tragedie, hvor alle taber til sidst. Om to markante personligheder, der repræsenterer to forskellige kulturer og taler fuldstændig forbi hinanden. Begge ønsker at gøre det rigtige, men ikke kan sætte sig i hinandens sted og derved sætter de en kæde af begivenheder i gang, som de ikke har magten over.
ANTIGONE er skrevet af Sofokles i år 441 f.v.t. men berører stadig aktuelle emner: Menneske over for stat, privat over for offentligt, guder over for mennesker, mandlig over for kvindelig med centrale begreber som ære, skam, pligt, tro, køn, kærlighed, forbrydelse og straf.
Spilles lørdag 3. og mandag 5.-fredag 9. december kl. 19.30

Billet kr. 50,- ved indgang eller på
https://www.place2book.com/da/3149/list/EM1062