At være Stundesløs: ”En person som gør et stærkt beskæftiget, meget travlt indtryk uden dog at få udrettet noget af betydning; som beskæftiger sig med flere forskellige ting på en urolig og rastløs måde.”

I Holbergs komedie, introduceres den stundesløse Vielgeschrei der hele tiden klager over at han ikke har tid nok – skønt han har masser af tid. Han vil gerne gifte sin datter, Leonora, væk til en bogholder, men hun vil hellere giftes med Leander.
Leonora klager sin nød til den opfindsomme og handlekraftige tjenestepige, Pernille, og snart bliver en plan udtænkt, hvor Vielgeschreis stress og dårlige hukommelse bliver flittigt udnyttet; men er det mon nok til at sikre sig at Leonora kan få sin Leander?

Holbergs komedier handler typisk om mennesker der har en brist eller en last der kan gøres grin med i fornuftens tjeneste som f.eks. den stressede stundesløshed som Vielgeschrei lider af.
Holbergs Den Stundesløse giver en meget præcis karakteristik af det vi også nogen gange i dag kan komme til: at have forfærdelig travlt med at gøre ingenting. Mon ikke mange opgaveskrivende studerende vil kunne genkende stundesløsheden: du sætter det meste af din tid af til at skrive, men ender med den ene overspringshandling efter den anden.

20.-26. januar, klokken 19.30
Pris: 50kr.
Køb billet her: https://www.place2book.com/da/3149/list/EM1062?event_detail=d52e7777f9