Kildeparken i Aalborg Øst, der er bestående af Ravnekildevej, Blåkildevej og Fyrkildevej, stod færdig omkring 1971-72. Området kaldte man Planetbyen. En helt ny bydel med ca. 1000 moderne lejligheder så dagens lys.
I dag kaldes det ikke længere Planetbyen og området er igen under kraftig forvandling. De mange boliger og ikke mindst det omkringliggende byrum renoveres.
Men inden forvandlingen af området er helt færdig, tager vi en tur tilbage til Fyrkildevej i 70`erne, som var den sidste del. der blev bygget.
Der er kun gået 45 år siden Planetbyen stod færdig, men meget har ændret sig siden dengang. Familiemønstre, kønsroller og ikke mindst er verden omkring os kommet tætter på. Men vores drømme om familie og børn, tryghed og velstand, har de ændret sig?

Planetbyen spilles 16. juni – 7. juli mandage – fredage kl. 19.30

Billet købes på https://place2book.com/da/11381/list/EM3060?event_detail=057292db22 eller ved forestillingens start ved Trekanten
Billetpris kr. 50,-

Planetbyen er produceret af Det Hem’lige Teater i samarbejde med Trekanten og Himmerland Boligforening